Begeleiding / terugkoppeling

De dagelijkse begeleiding op de bouwplaats vindt plaats door de voorman welke in eerste instantie het aanspreekpunt is voor vragen of eventuele problemen. Doorgaans worden de meest voorkomende vragen / problemen ter plekke beantwoord of opgelost door deze voorman in samenspraak met de uitvoerder.

In de overige gevallen worden d.m.v. de dagelijkse terugkoppeling tussen de uitvoerders en de werk-voorbereiding enerzijds, of direct contact tussen opdrachtgever en kantoor (bouwvergadering / telefoon),
de puntjes op de i gezet.

Afronding / afwikkeling
Na afronding van de werkzaamheden wordt door de
uitvoering / werkvoorbereiding contact opgenomen met
de opdrachtgever om het resultaat door te nemen / evalueren om vervolgens op te leveren. Na goedkeuring van de opdrachtgever, wordt overgegaan tot eind-afrekening van de aanneemsom.

Nazorg
Ook na oplevering van het werk blijven wij paraat in
geval van zich voordoende problemen.

<< Terug

 Aannemersbedrijf van der Linden & Steijvers B.V.  |  Herdzand 21  |   5712 BW Someren-Eind   |   Maikel vd Linden: 06-13899038  / Mark Steijvers: 06 - 13897019  |   Mail: info@vdlinden-steijvers.nl