Contact / inventarisatie

Het begint allemaal met het eerste contact waarna een afspraak wordt gemaakt om ter plaatse bij de opdrachtgever de wensen te bespreken / inventariseren, eventueel ondersteund door reeds bestaande schetsen en tekeningen.

Begroting / offerte
Op basis van de gemaakte inventarisatie van de bouwplannen wordt een begroting opgesteld van de bouwkosten waarna offerte wordt uitgebracht. Het heeft onze voorkeur om te werken met een bouwteam.
De offerte kan desgewenst te allen tijde mondeling worden toegelicht.

Opdracht / werkvoorbereiding
Na akkoordbevinding van de opdrachtgever wat betreft de offerte wordt een aannemingsovereenkomst opgesteld waarin aspecten zoals start bouw, opleveringstermijn, aanneemsom e.d. worden vastgelegd.

Daarna kan de werkvoorbereiding worden opgestart met het inplannen van de werkzaamheden, bestellen van materialen, overleg met architect, onderaannemers e.d. (alles in overleg met opdrachtgever!).

 


Start bouw

Na afstemming van de planning met de opdrachtgever
wordt de afspraak gemaakt voor aanvang van de daad-werkelijke bouwwerkzaamheden. Bij aanvang van werkzaamheden op de bouwplaats maakt de opdrachtgever kennis met de uitvoerder c.q. voorman / timmermannen / metselaars welke verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse
gang van zaken aldaar. Overigens worden bij grotere
werken de uit te voeren activiteiten, afhankelijk van de
grootte van het werk, een aantal dagen / weken van te
voren ter plaatse doorgenomen. Dit gebeurt door de verantwoordelijke werkvoorbereider samen met de
betreffende uitvoerder voor dat werk.

>> Lees verder over begeleiding, afronding
     en nazorg.

Aannemersbedrijf van der Linden & Steijvers B.V.  |  Herdzand 21  |   5712 BW Someren-Eind   |   Maikel vd Linden: 06-13899038  / Mark Steijvers: 06 - 13897019  |   Mail: info@vdlinden-steijvers.nl